Våre tjenester

Utover å tilby tradisjonelle regnskapstjenester fra a til å er vi gjerne din sparringspartner og støttespiller i økonomiske, administrative- og forretningsmessige avgjørelser.

Bokføring

Med løpende, elektronisk bilagsbehandling vil du til enhver tid være oppdatert på selskapets status. Bilag sendes rett til dokumentsenteret og godkjennes av deg eller din kollega før bokføring og betaling. Alle historiske data ligger lett tilgjengelig i systemet.

Lønn

Rett lønn til rett tid. Vi utfører alle tjenester knyttet til lønnskjøring. Lønnslipper til alle ansatte sendes elektronisk.

Rapportering

Vi legger til rette for at du alltid har oppdaterte og tilgjengelige rapporter, og gir deg status for din bedrift så ofte du ønsker, og har behov for dette. Målet er at ditt regnskap skal fungere som et verktøy i hverdagen.

Årsoppgjør og skattemelding

Vi har kompetansen og tar gjerne årsoppgjøret ditt, og alt arbeid i den forbindelse.

Etablering og rådgivning

Ring oss eller kom innom for en hyggelig prat. Vi har kompetanse og erfarne samarbeidspartnere.

Faktureringer og inndrivelse

Du kan fakturere selv fra økonomisystemet. Vi kan også foreta fakturering for deg, og fakturaen sendes elektronisk til din kunde. Vi følger opp dine fordringer.

Ta kontakt!

Fyll ut skjema og send inn, så svarer vi så fort som mulig!