Personvernerklæring for kunder

Denne erklæringen gjelder for Cumulus Økonomi AS – org.nr 916 167 512. Denne erklæringen gir deg informasjon om hvordan vi samler, behandler eller deler dine personlige data. Bedriften er ansvarlig for personopplysninger som behandles.

Hvordan informasjon innhentes?

Bedriften samler inn opplysninger gjennom:

  • Personlig kontakt som oppmøte, tlf og e-post
  • Ved pålogging til felles økonomisystem

Formålet med informasjonen som innhentes

  • For å kunne gi tilgang til våre produkter og tjenester
  • For å kunne sende relevant informasjon

Vi samler inn informasjon for å kunne utføre våre tjenester på en forsvarlig måte og for å kunne yte god kundeservice. Du er ikke pålagt å oppgi personopplysninger til oss, men dette vil være en forutsetning for at vi skal utføre vårt oppdrag.

Lagring av informasjonen

Informasjon lagres hensiktsmessig av oss for å ivareta dine personopplysninger mot tap og misbruk.

Hvordan slettes opplysningene?

Informasjon slettes på oppfordring ved å ta kontakt.

Utlevering av informasjon til tredjepart?

Personopplysningene deles ikke med utenforstående tredjeparter, men bedriften kan bruke underleverandører til å levere hele eller deler av informasjonen. Slike underleverandører kan behandle personopplysninger på vegne av bedriften.

Cookies

Cumu.no bruker ikke cookies til å innhente eller lagre informasjon om sine kunder.

Rettigheter

Som bruker har du rett til å kreve innsyn i personopplysningene som vi behandler om deg og hvordan de behandles. Du kan også kreve retting, sletting og begrensninger i behandlingen av personopplysninger i henhold til personopplysningsloven.

Hvor behandlingen av personopplysninger er basert på samtykke, kan du til enhver tid trekke samtykket tilbake. Dersom du mener at vi ikke har overholdt dine rettigheter i henhold til personopplysningsloven, har du rett til å klage til den aktuelle tilsynsmyndigheten. Dette gjøres ved å sende klage til Datatilsynet, kontaktinformasjon er tilgjengelig på www.datatilsynet.no.

Kontaktinformasjon

Cumulus Økonomi AS

Damvegen 8

2827 HunndalenStine Ambjør – daglig leder

Tlf: 480 58 073

E-post: stine@cumu.no